نام دامنه کامل خود را پیدا کنید

میزبانی وب، نام دامنه و راه حل های مرکز میزبانی وب

[search_domain_without_tlds whmcs_link=”http://my.maximserver.com/” whmcs_input_placeholder_text=”دامنه خود را اینجا وارد کنید” whmcs_button_text=”جستجو” animation=”fadeInUp” whmcs_domains_text=””]

com 150/000 T

ORG 150/000 T

.NET $6.50

.INFO $7.50

.CO.UK $1.99

.CO $0.99

[heading_title_subtitle title=”راه حل میزبانی کامل” subtitle=”راه حل کامل برای کسب و کار خود را انتخاب کنید” title_color=”dark_title” subtitle_color=”dark_subtitle” animation=”fadeInUp” border_color=””]

میزبانی وب

خوشه میزبان میزبانی را ارائه می دهد
برنامه هایی که امن، قابل اعتماد و
فقط برای انجام ت6.88/سالانه.

[mt-bootstrap-button btn_text=”ادامه مطلب” btn_size=”btn btn-medium” align=”text-center” gradient_color_1=”rgba(255,255,255,0.01)” gradient_color_2=”rgba(103,115,221,0.01)” text_color=”#6773dd” border_color=”#6773dd” text_color_hover=”rgba(255,255,255,0.99)” border_color_hover=”#6773dd” background_color_hover=”#6773dd” animation=”fadeInUp”]

مرکز میزبانی وب

خوشه میزبان میزبانی را ارائه می دهد
برنامه هایی که امن، قابل اعتماد و
فقط برای انجام ت6.88/سالانه.

[mt-bootstrap-button btn_text=”ادامه مطلب” btn_size=”btn btn-medium” align=”text-center” gradient_color_1=”rgba(255,255,255,0.01)” gradient_color_2=”rgba(103,115,221,0.01)” text_color=”#6773dd” border_color=”#6773dd” text_color_hover=”rgba(255,255,255,0.99)” border_color_hover=”#6773dd” background_color_hover=”#6773dd” animation=”fadeInUp”]

ابر میزبانی

خوشه میزبان میزبانی را ارائه می دهد
برنامه هایی که امن، قابل اعتماد و
فقط برای انجام ت6.88/سالانه.

[mt-bootstrap-button btn_text=”ادامه مطلب” btn_size=”btn btn-medium” align=”text-center” gradient_color_1=”rgba(255,255,255,0.01)” gradient_color_2=”rgba(103,115,221,0.01)” text_color=”#6773dd” border_color=”#6773dd” text_color_hover=”rgba(255,255,255,0.99)” border_color_hover=”#6773dd” background_color_hover=”#6773dd” animation=”fadeInUp”]
[heading_title_subtitle title=”خدمات میزبان وبسایت” subtitle=”خدمات مناسب برای کسب و کار خود را انتخاب کنید” title_color=”light_title” subtitle_color=”light_subtitle” animation=”fadeInUp” border_color=””]
[mt_icon list_icon=”fa fa-exchange” list_icon_size=”65″ list_icon_color=”#ffffff” list_icon__shadow_color=”#6d83e8″ list_icon_url=”https://www.mellatweb.com/” list_icon_margin_top=”-75px” list_icon__hover_color=”#dd3333″]

مهاجرت داده

خوشه میزبان مدیریت انعطاف پذیر است
راهکار پشتیبان گیری ساده خواهد شد
حفاظت از اطلاعات شما …
به استراتژی های زنده ماندن بپردازید
برای تسلط پیشگیرانه اطمینان حاصل کنید

[mt-bootstrap-button btn_text=”ادامه مطلب” btn_size=”btn btn-medium” align=”text-center” gradient_color_1=”rgba(255,255,255,0.01)” gradient_color_2=”rgba(103,115,221,0.01)” text_color=”#6773dd” border_color=”#6773dd” text_color_hover=”rgba(255,255,255,0.99)” border_color_hover=”#6773dd” background_color_hover=”#6773dd” animation=”fadeInUp”]
[mt_icon list_icon=”fa fa-shield” list_icon_size=”65″ list_icon_color=”#ffffff” list_icon__shadow_color=”#6d83e8″ list_icon_url=”https://www.mellatweb.com/” list_icon_margin_top=”-75px” list_icon__hover_color=”#dd3333″]

مدیریت فایروال

خوشه میزبان مدیریت انعطاف پذیر است
راهکار پشتیبان گیری ساده خواهد شد
حفاظت از اطلاعات شما …
به استراتژی های زنده ماندن بپردازید
برای تسلط پیشگیرانه اطمینان حاصل کنید

[mt-bootstrap-button btn_text=”ادامه مطلب” btn_size=”btn btn-medium” align=”text-center” gradient_color_1=”rgba(255,255,255,0.01)” gradient_color_2=”rgba(103,115,221,0.01)” text_color=”#6773dd” border_color=”#6773dd” text_color_hover=”rgba(255,255,255,0.99)” border_color_hover=”#6773dd” background_color_hover=”#6773dd” animation=”fadeInUp”]
[mt_icon list_icon=”fa fa-database” list_icon_size=”65″ list_icon_color=”#ffffff” list_icon__shadow_color=”#6d83e8″ list_icon_url=”https://www.mellatweb.com/” list_icon_margin_top=”-75px” list_icon__hover_color=”#dd3333″]

پشتیبان گیری ابر

خوشه میزبان مدیریت انعطاف پذیر است
راهکار پشتیبان گیری ساده خواهد شد
حفاظت از اطلاعات شما …
به استراتژی های زنده ماندن بپردازید
برای تسلط پیشگیرانه اطمینان حاصل کنید

[mt-bootstrap-button btn_text=”ادامه مطلب” btn_size=”btn btn-medium” align=”text-center” gradient_color_1=”rgba(255,255,255,0.01)” gradient_color_2=”rgba(103,115,221,0.01)” text_color=”#6773dd” border_color=”#6773dd” text_color_hover=”rgba(255,255,255,0.99)” border_color_hover=”#6773dd” background_color_hover=”#6773dd” animation=”fadeInUp”]
[mt_icon list_icon=”fa fa-server” list_icon_size=”65″ list_icon_color=”#ffffff” list_icon__shadow_color=”#6d83e8″ list_icon_url=”https://www.mellatweb.com/” list_icon_margin_top=”-75px” list_icon__hover_color=”#dd3333″]

خوشه سرور

خوشه میزبان مدیریت انعطاف پذیر است
راهکار پشتیبان گیری ساده خواهد شد
حفاظت از اطلاعات شما …
به استراتژی های زنده ماندن بپردازید
برای تسلط پیشگیرانه اطمینان حاصل کنید

[mt-bootstrap-button btn_text=”ادامه مطلب” btn_size=”btn btn-medium” align=”text-center” gradient_color_1=”rgba(255,255,255,0.01)” gradient_color_2=”rgba(103,115,221,0.01)” text_color=”#6773dd” border_color=”#6773dd” text_color_hover=”rgba(255,255,255,0.99)” border_color_hover=”#6773dd” background_color_hover=”#6773dd” animation=”fadeInUp”]
[mt_icon list_icon=”fa fa-get-pocket” list_icon_size=”65″ list_icon_color=”#ffffff” list_icon__shadow_color=”#6d83e8″ list_icon_url=”https://www.mellatweb.com/” list_icon_margin_top=”-75px” list_icon__hover_color=”#dd3333″]

محافظت DDoS

خوشه میزبان مدیریت انعطاف پذیر است
راهکار پشتیبان گیری ساده خواهد شد
حفاظت از اطلاعات شما …
به استراتژی های زنده ماندن بپردازید
برای تسلط پیشگیرانه اطمینان حاصل کنید

[mt-bootstrap-button btn_text=”ادامه مطلب” btn_size=”btn btn-medium” align=”text-center” gradient_color_1=”rgba(255,255,255,0.01)” gradient_color_2=”rgba(103,115,221,0.01)” text_color=”#6773dd” border_color=”#6773dd” text_color_hover=”rgba(255,255,255,0.99)” border_color_hover=”#6773dd” background_color_hover=”#6773dd” animation=”fadeInUp”]
[mt_icon list_icon=”fa fa-file-code-o” list_icon_size=”65″ list_icon_color=”#ffffff” list_icon__shadow_color=”#6d83e8″ list_icon_url=”https://www.mellatweb.com/” list_icon_margin_top=”-75px” list_icon__hover_color=”#dd3333″]

امنیت داده ها

خوشه میزبان مدیریت انعطاف پذیر است
راهکار پشتیبان گیری ساده خواهد شد
حفاظت از اطلاعات شما …
به استراتژی های زنده ماندن بپردازید
برای تسلط پیشگیرانه اطمینان حاصل کنید

[mt-bootstrap-button btn_text=”ادامه مطلب” btn_size=”btn btn-medium” align=”text-center” gradient_color_1=”rgba(255,255,255,0.01)” gradient_color_2=”rgba(103,115,221,0.01)” text_color=”#6773dd” border_color=”#6773dd” text_color_hover=”rgba(255,255,255,0.99)” border_color_hover=”#6773dd” background_color_hover=”#6773dd” animation=”fadeInUp”]
[heading_title_subtitle title=”دامنه HOST CLUSTER برای شما” subtitle=”راه حل کامل برای کسب و کار خود را انتخاب کنید” title_color=”dark_title” subtitle_color=”dark_subtitle” animation=”fadeInUp” border_color=””]
[mt_tabs_short animation=”fadeInUp”][mt_tabs_short_item tabs_item_title=”اشخاص حقیقی” tabs_item_content=”Traditionally, we are used to applications which are hosted by a centralized organization. While the code of the application may be distributed across multiple physical servers, they are controlled by a single entity. For example, Facebook is a centralized app which is controlled by an entity called.

While the code of the application may be distributed across multiple physical servers, they are controlled by a single entity. Decentralised apps, on the other hand, are not controlled by a central entity but are governed by code and the protocols set within them.

Decentralised apps, on the other hand, are not controlled by a central entity but are governed by code and the protocols set within them.” tabs_item_title_tab1=”نام دامنه خود را انتخاب کنید” tabs_item_content1=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text1=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link1=”#” tabs_item_title_tab2=”کسب و کار” tabs_item_content2=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text2=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link2=”#” tabs_item_title_tab3=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_content3=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text3=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link3=”#” tabs_item_title_tab4=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_content4=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text4=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link4=”#”][mt_tabs_short_item tabs_item_title=”اشخاص حقیقی” tabs_item_content=”Traditionally, we are used to applications which are hosted by a centralized organization. While the code of the application may be distributed across multiple physical servers, they are controlled by a single entity. For example, Facebook is a centralized app which is controlled by an entity called.

While the code of the application may be distributed across multiple physical servers, they are controlled by a single entity. Decentralised apps, on the other hand, are not controlled by a central entity but are governed by code and the protocols set within them.

Decentralised apps, on the other hand, are not controlled by a central entity but are governed by code and the protocols set within them.” tabs_item_title_tab1=”نام دامنه خود را انتخاب کنید” tabs_item_content1=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text1=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link1=”#” tabs_item_title_tab2=”کسب و کار” tabs_item_content2=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text2=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link2=”#” tabs_item_title_tab3=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_content3=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text3=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link3=”#” tabs_item_title_tab4=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_content4=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text4=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link4=”#”][mt_tabs_short_item tabs_item_title=”اشخاص حقیقی” tabs_item_content=”Traditionally, we are used to applications which are hosted by a centralized organization. While the code of the application may be distributed across multiple physical servers, they are controlled by a single entity. For example, Facebook is a centralized app which is controlled by an entity called.

While the code of the application may be distributed across multiple physical servers, they are controlled by a single entity. Decentralised apps, on the other hand, are not controlled by a central entity but are governed by code and the protocols set within them.

Decentralised apps, on the other hand, are not controlled by a central entity but are governed by code and the protocols set within them.” tabs_item_title_tab1=”نام دامنه خود را انتخاب کنید” tabs_item_content1=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text1=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link1=”#” tabs_item_title_tab2=”کسب و کار” tabs_item_content2=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text2=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link2=”#” tabs_item_title_tab3=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_content3=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text3=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link3=”#” tabs_item_title_tab4=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_content4=”هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
طیف گسترده ای از حوزه ها. ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی” tabs_item_button_text4=”اکنون نام دامنه خود را پیدا کنید” tabs_item_button_link4=”#”][/mt_tabs_short]

[heading_title_subtitle title=”ما در مورد نظر شما مراقبت می کنیم” subtitle=”آنها از انجام کسب و کار با ما خوشحال هستند” title_color=”light_title” subtitle_color=”light_subtitle” animation=”fadeInUp” border_color=””]
[testimonials01 number=”-1″ visible_items=”2″ animation=”fadeInUp” testimonial01_color=”#303030″]
[heading_title_subtitle title=”پرسش های متداول” subtitle=”ما برای کمک اینجا هستیم. در تماس باشید و به محض این که ما می توانیم به شما بازگردیم” title_color=”dark_title” subtitle_color=”dark_subtitle” animation=”fadeInUp” border_color=””]

چه نام دامنه ای باید داشته باشم
برای سایت من انتخاب کنید؟

هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
انواع مختلف دامنه ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی

چه نام دامنه ای باید داشته باشم
برای سایت من انتخاب کنید؟

هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
انواع مختلف دامنه ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی

چه نام دامنه ای باید داشته باشم
برای سایت من انتخاب کنید؟

هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
انواع مختلف دامنه ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی

چه نام دامنه ای باید داشته باشم
برای سایت من انتخاب کنید؟

هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
انواع مختلف دامنه ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی

چه نام دامنه ای باید داشته باشم
برای سایت من انتخاب کنید؟

هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
انواع مختلف دامنه ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی

چه نام دامنه ای باید داشته باشم
برای سایت من انتخاب کنید؟

هر وب سایت با یک نام دامنه بزرگ آغاز می شود.
خوشه میزبان، به عنوان یک ثبت کننده پیشرو دامنه، به شما ارائه می دهد
انواع مختلف دامنه ثبت نام کنید یا انتقال خود را
نام دامنه در یک ضربه محکم و ناگهانی